Jumat, 20 April 2012

TEMBANG SUNDA CIANJURAN

KUMPULAN LAGU WANDA TEMBANG SUNDA ATAU TEMBANG CIANJURAN DALAM FORMAT FILE MP 3


PENEMBANG EUIS KOMARIAH

 1. JEMPLANG LEUMPANG - LOKATMALA
 2. KASENGSREM - POLOS - JALAN SATAPAK
 3. LORLORAN
 4. PANYALAHAN - NGUMBAR ASIH
 5. SABENGBATAN - KEMBANG GADUNG
 6. BUDAK LEUNGIT - BUDAK CEURIK
 7. CINTA WAAS - TUGENAH - KINGKILABAN
 8. CUMANTAKA - KALELEBAN - MANEUH KANU EUWEUH
 9. DANGDANGGULA - SERAT KALIH - NGANTI JANGJI
 10. JEMPLANG CEURIK - JEMPLANG SERANG  - SELABINTANA
 11. JEMPLANG LEUMPANG - MUARA BERES
 12. JIPANG KARATON - TUNGGUL KAWUNG - LIWUNG JAYA - BULAN TUMANGGAL
 13. KASENGSREM - POLOS - JALAN SATAPAK
 14. KELAR PIKIR - LEMBUR KURING
 15. KINANTI KAUM - JEMBAR MANAH - LEUHEUNG LEUHEUNG
 16. KUMOLEANG - DITILAR
 17. PAGER BAYA -  KARANGINAN
 18. PANCANITI - BINGBANG - RUMINGKANG
 19. SALAKA DOMAS
 20. SINYUR - CIAWIAN - PAMURADAN - PAKSI TUWUNG
 21. TAMAN ENDAH - SELABINTANA
 22. TANGIS ANJANI -  TONGGERET - BANJARAN

Penembang : NENDEN DEWI KANIA
 1. JEMPLANG PANGANTEN - Cidadap - Pamirig - Panyileukan
 2. MANGARI - Dangdanggula - Kasuat-suat
 3. PAPATET - Mupu Kembang - Taropongan
 4. SAMAGAHA PIKIR - Bogoh teu sapikir - Karanginan
 5. SETRA - Satria - Gandrung Gunung
 6. UDAN MAS - Udan Iris - Lara 

PENEMBANG 
MAMAH DASIMAH & RAHMAT SUNANDAR

 1. CIKAMIRI - BANGBARA
 2. CINTA WAAS - GAWIL TARIK - TEU LEUNGIT KADEUDEUH
 3. DEGUNG MANGU MANGU
 4. HATUR SALAM
 5. NYAWANG GUNUNG
 6. PANGREREBAN - BOGOH TEU SAPIKIR - MALIMPING  PASIR
 7. RAJAH
 8. TOYA MIJIL - PAKSI TUWUNG
PENEMBANG DIDIN S BADJURI  & MAMAH DASIMAH

1. UDAN MAS - CAMPAKA KEMBAR
2. CEURIK RAHWANA - GANDRUNG GUNUNG
3. MANGU MANGU - SINANGLING DEGUNG
4. NATAAN GUNUNG - BULAN TUMANGGAL
5. PAPATET KAUM - DEGUNG CIAUL
6. SUNDA MEKAR
7. SUNGKEMAN - KINGKILABAN


PENEMBANG NENENG DINAR (RATNA SUMINAR)
1. BENTANG KURING - GARUTAN
2. GOYONG PETIT - DANGDANGGULA - PANIISAN
3. JERITNA HATE - KARANG SETRA - PANGBALIKAN
4. LINGGA HIANG - PAKSI TUWUNG
5. RARA INTEN - TOROTOT HEONG
6. TOYA MIJIL - MEGA WARNA - MEGA MALANG
PENEMBANG ENAH SUKAENAH
1. BAYU ASIH - TALUTUR SOROG - PANGJAJAP
2. GARUTAN PELOG - GUNUNG SARI
3. MANDALA GITA - TEJA MANTRI - PRIANGAN KATRESNAN
4. SINOM BUNGUR - KUMAMBANG - PANUNGTUNGAN
5. SINOM ERANG - ASMARANDANA PANCANITI - PUSPITA LIGAR
6. SINOM GENJLONG - ALOK GENJLONG - SEDIH KINGKIN
PENEMBANG ANI SUKMAWATI
1. BUBUKA CIANJURAN TIMBANGANTEN
2. ASMARANDANA - KANGEN MULANG KA SARAKAN
3. DUNGA JUNGJUNAN - MATAK NAON
4. EROS - KAPATI PATI - LARA LARA
6. KINANTI PUGUR - RUMINGKANG
7. LAMPUYANGAN - ERANG BARUNG - TABLO
8. LORLORAN - ASMARANDANA RANCAG - UDAN MAS
9. MANGARI - KENTAR AJUN - TOROPONGAN
10. MUPU KEMBANG - RAJA MANTRI - BUDAK CEURIK
11. PAMURADAN - SENGGOT KALERAN
12. PAPATET RATU - PANGAUBAN - KARTIKA
13. RAJAH
14. RENGGANIS - BANJAR SINOM - KULU KULU BEM
15. SINOM PANGRAWIT - SIMPAY KANGEN - PANGANTENAN
16. TEJA MANTRI - GOYONG - BUNGUR
17. UDAN MAS - UDAN IRIS - GANDRUNG GUNUNG1.  Bubuka - JIPANG KARATON
2. TANGIS ANJANI - KULU KULU BEM
3. KALEON - LAYAR PUTRI - TOROPONGAN
4. GARUTAN - KALERAN
5. SINOM SAWAT - SINOM TEGAL - CIREBONAN GANCANG
6. LANGENDRIA - TABLO
7. PUTRI KINGKIN - SINOM ERANG - SENGGOT KALERAN


PENEMBANG NINING SEKARNINGSIH
1. EROS - KAPATI PATI - LARA LARA
2. GAWIL - MADENDASARI - KUMAHA JADINA
3. KENTAR AJUN - TOYA MIJIL - MALIH WARNI - ANGIN PEUTING
4. PAPATET RATU - PANGAUBAN - KARTIKA
5. RAJAH
6. UDAN MAS - UDAN IRIS - GANDRUNG GUNUNGPOPON WARNENGSIH


PENEMBANG POPON WARNENGSIH
1. KALELEBAN - DANGDANGGULA PANCANITI - KINGKILABAN
2. LIWUNG JAYA - CIREBONAN - SELABINTANA
3. MANANGIS - LIWUNG SAWAT - PALANGSIANG
4. SUNGKAWA - TEU LEUNGIT KADEUDEUH

1 komentar:

 1. Abah,, manawi gaduh album Neneng dinar anu lagu metik bentang..??

  BalasHapus